Oferta

 • Projektowanie i architektura budowlana dot. obiektów budowlanych  -projektowanie obejmujące pełny zakres Projektu Budowlanego zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, łącznie ze wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami związanymi z przygotowaniem i realizacją inwestycji

 • Kompleksowa obsługa geodezyjna - podziały i rozgraniczenia, mapy do celów projektowych, inwentaryzacje geodezyjne

 • Dokumentacja Notarialna - kompletowanie dokumentacji dla potrzeb notarialnych

 • Pośrednictwo w zakresie obrotu nieruchomościami gruntowymi, mieszkaniowymi oraz wynajmem

 • Projektowanie sieciu i instalacji gazowych, projekty wodno-kanalizacyjne, projekty instalacji energetycznych

 • Projektowanie dróg, zjazdów, parkingów itp.

 • Przygotowanie i prowadzenie procesu przetargowego na roboty budowlane, składającego się z: pozyskanie i analizę ofert, negocjacji  i wyboru generalnego wykonawcy lub wyboru wykonawców pakietów robót

 • Wykonawstwo budowlane ( prace ziemne, roboty budowlane, wykonawstwo inżynieryjne) 

 • Zarządzanie umowami o roboty budowlane i prace projektowe

 • Kierowanie budową - kierownik budowy, kierownik robót, inżynier budowy

 • Nadzór inwestycyjny i inwestorski - inspektorzy nadzoru robót, inspektor ds. BHP

 • Odbiory techniczne oraz uzyskanie pozwoleń na użytkowanie ( opinie kominiarskie, ekspertyzy, certyfikaty energetyczne)

 • Ekspertyzy, orzeczenia, opinie techniczne

 • Architektura krajobrazu ( projektowanie i wykonanie ogrodów)

Etapy współpracy:

 • przedstawienie oferty 
 • podpisanie umowy
 • przyjęcie upoważnień
 • realizacja zadania